TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

– Trở thành công ty đứng đầu Việt Nam và vươn tầm Thế giới về lĩnh vực bất động sản với ứng dụng công nghệ riêng, tối ưu nghiệp vụ vận hành, tạo nên hiệu suất to lớn.

– Trở thành công ty uy tín hàng đầu về hàm lượng giáo dục, đào tạo kinh nghiệm kỹ năng cho các bạn trẻ.

Sứ mệnh

– Đối với khách hàng: “Tạo nên một dịch vụ tử tế được mọi khách hàng tôn trọng và hài lòng”
+ Tử tế trong việc cân bằng lợi ích giữa bên bán và bên mua
+ Tử tế bằng nghiệp vụ tư vấn và hệ thống thông tin chính xác
+ Tử tế bằng quy trình dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch, nhanh chóng
– Đối với nhân viên: Tạo ra một môi trường tốt nhất cho mọi nhân sự có thể làm việc được vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc để đạt được kết quả công việc cao nhất. Tạo nên một ”Nền tàng thịnh vượng” cho sự nghiệp của nhân sự Maico Group.
– Đối với Đối tác: “Cam kết giữ sự minh bạch, chính trực, công bằng, tôn trọng trong mối quan hệ hợp tác với khách hàng”
– Đối với Cổ đông: “Cam kết giữ sự minh bạch, tôn trọng, tin tưởng cao đối với các Nhà Đầu Tư/Cổ đông.

Giá trị cốt lõi

“Maico Group mang trong mình niềm tin vào giá trị TỬ TẾ bằng cách mang đến một dịch vụ và môi trường tử tế cho khách hàng.”