CƠ CẤU TỔ CHỨC MAICOGROUP

Maico Group là một tổ chức đồng đẳng và có sự phối hợp linh hoạt giữa các phòng ban vận hành dựa vào giá trị cốt lõi là văn hóa công ty và niềm tin của các thành viên đối với nhau và đối với mục tiêu của công ty.

 

Chi tiết phòng ban:

Chăm sóc, khai thác nhu cầu khách hàng và hỗ trợ xem nhà thực tế.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua việc đăng tin lên các

Tạo ra và vận hành công nghệ riêng để tối ưu các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, phát triển website cho công ty.
Phát triển đội ngũ tạo ra sản phẩm mới

Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục mua bán và cho thuê.

Tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ kết nối các phòng ban.

Theo dõi tài chính và phân tích lãi, lỗ của công ty.